Zgłoś uczestnictwo

Wysokość składek akredytacyjnych

1. Akredytacja na całą imprezę (piątek-niedziela) wynosi 80 zł.
2. Akredytacja na dwa dni (z jednym noclegiem) wynosi 50 zł.
3. Akredytacja na jeden dzień (bez noclegu) wynosi 30 zł.

W skład opłaty akredytacyjnej wchodzą:

  • nocleg w sleeproomach;
  • możliwość wzięcia udziału w atrakcjach zawartych w programie SPOTa;
  • możliwość zgłoszenia swojego punktu programu;
  • sfinansowanie konkursu Czary 2017;
  • opłaty za prąd, ciepłą i zimną wodę.

Zapraszamy do zapisywania się od 1 stycznia 2017 roku.

ZNIŻKI DLA TWÓRCÓW [-100%]

Jeżeli zgłosisz do nas w stosownym terminie swój punkt programu, a my go zaakceptujemy, otrzymujesz zwrot akredytacyjny w wysokości 100%.
Jeżeli larpa tworzy więcej niż jeden MG zniżką należy się podzielić. Jeżeli zgłaszasz 2 larpy lub więcej – nadal otrzymujesz zniżkę 100% (w przypadku dwóch lub więcej MG zniżka nadal jest do podziału).

Zniżka nie obejmuje sesji RPG.

ZNIŻKA DLA UCZESTNIKÓW JA + DWA [-100%]*

Jeżeli przyprowadzisz ze sobą na SPOTa dwie nowe osoby, które nigdy wcześniej w nim nie uczestniczyły, przysługuje Ci 100% zniżki na akredytację.

ZNIŻKA DLA UCZESTNIKÓW JA + JEDEN [-50%]*

Jeżeli przyprowadzisz ze sobą na SPOTa jedną nową osobę, która nigdy wcześniej w nim nie uczestniczyła, przysługuje Ci 50% zniżki na akredytację.

*Zniżka zostanie przyznana tylko wtedy, jeśli wszystkie osoby zgłoszą się razem podając informację o zniżce oraz dokonają akredytacji na całość imprezy.

 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Akredytacyjnej oraz poniesienia pełnej odpowiedzialności finansowej za wszelkie zniszczenia, jakich dokona na terenie konwentu. Przypominamy również, że zniżki się nie kumulują.

 

Konto

Numer konta na jaki należy wpłacać pieniądze:

mBank
20 1140 2004 0000 3802 7569 8346
Mateusz Zachciał
ul. Zbyszka z Bogdańca 10, Gdańsk
Tytuł wpłaty: SPOT 2017 [imię, nazwisko, ksywka]

Każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za samego siebie oraz za swoje czyny w czasie trwania konwentu. Za osoby niepełnoletnie i ich zachowanie odpowiedzialni są jego opiekunowie. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uczestników konwentu.

Osoby niepełnoletnie

Od osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody prawnych opiekunów na uczestnictwo w SPOCie. Osoby niepełnoletnie muszą również posiadać pełnoletniego opiekuna, który weźmie za nich odpowiedzialność na czas trwania konwentu. Bez wyżej wymienionych dokumentów, osoby niepełnoletnie nie zostaną wpuszczone na teren SPOTa 2016. Tekst pozwolenia i tekst oświadczenia zamieszczamy poniżej do pobrania i wypełnienia:

Uwaga! Jeden opiekun może mieć maksymalnie jedną osobę niepełnoletnią pod swoją opieką.

Pozwolenie SPOT 2017

Regulamin

Uczestnictwo w konwencie SPOT 2017 jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z nim przed imprezą.

Regulamin konwentu SPOT 2017