Regulamin konkursu Czary 2018

NAJBARDZIEJ KLIMATYCZNY LARP

 1. Najlepsza gra zostanie wyłoniona spośród: larpów, freeformów oraz gier terenowych, zgłoszonych do konkursu do dnia 01 marca 2018 roku
 2. Zgłoszenie następuję przez wybranie ikony reprezentującej Czarę w systemie Snailbook, lub przez zgłoszenie mailowe na maila spot@larp-zt.pl
 3. Każda zgłoszona do konkursu gra zostanie oceniona przez jego uczestników, bezpośrednio po jej zakończeniu.
 4. Uczestnicy ocenią grę w skali: niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra, celująca, gdzie celująca jest najwyższą notą.
 5. Przyznanie grze oceny niedostateczna bądź celująca należy uzasadnić 3 epitetami (pozytywnymi lub negatywnymi).
 6. Ważna ocena to taka, która mieści się w skali wymienionej w  punkcie 4.  Dodatkowo, aby ocena niedostateczna bądź celująca była ważna musi spełniać warunki wymienione w punkcie 5.
 7. Ocena gry to suma uzyskanych punktów, podzielona przez ilość uzyskanych ważnych ocen wystawionych przez uczestników.
 8. Ocena gry zostanie zaliczona do konkursu jeżeli w grze weźmie udział minimum 5 graczy i zostaną oddane 3 ważne oceny.
 9. Głosowanie zostanie przeprowadzone każdorazowo, pod nadzorem jednego z organizatorów SPOTa na koniec gry, który obliczy ocenę danej gry.
 10. Najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyska najwyższą ocenę.
 11. W przypadku remisu (uzyskanie takiej samej oceny przez jedną albo więcej gier) najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyskała więcej najwyższych ważnych ocen przyznanych przez uczestników.
 12. Twórca najlepszej gry zostanie nagrodzony podczas Gali – Czary 2018.
 13. Zgłoszona gra musi zostać poprowadzona przez conajmniej jednego z jej twórców. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie gier napisanych przez osoby trzecie.
 14. Konkurs na najlepszą grę odbędzie się tylko wtedy, jeśli zostaną do niego zgłoszone co najmniej 2 gry.
 15. Z konkursu wyłączone są gry, w których organizacji brał udział chociaż jeden z tegorocznych organizatorów SPOTa.

KONKURS FANTASTYCZNYCH KREACJI

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas gali rozdania Czar 2018. Uczestnicy będą mogli zwyciężyć w dwóch kategoriach:

I. Kategoria Ulubieniec Jury

 1. Konkurs Fantastycznych Kreacji jest adresowany do osób lubiących się przebierać i tworzyć stroje lub ich elementy.
 2. Uczestniczyć w nim mogą jedynie zaakredytowani uczestnicy SPOTa 2018, którzy zaprezentują się w wykonanym przez siebie w całości lub części (np. rekwizyt)  stroju fantastycznym.
 3. Na ocenę końcową złożą się oceny cząstkowe tj:
  • ocena całego stroju (ogólny wygląd, spójność, dopracowanie szczegółów, itp.) 0-10 pkt
  • ocena prezentacji (sposób w jaki opowiedziało się o swoim stroju w przydzielonym czasie
   3 min) 0-5 pkt
  • własnoręcznie wykonane elementy 0-5 pkt
 4. Jeżeli strój został zakupiony, nie wolno podczas prezentacji stroju ujawniać twórcy lub sklepu, w którym się go nabyło. Za złamanie tego punktu grozi dyskwalifikacja.

II. Kategoria Ulubieniec Publiczności

 1. Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi konkursu, który uzyska najwięcej głosów publiczności zgromadzonej na konkursie.
 2. Uczestniczyć w nim mogą jedynie zaakredytowani uczestnicy SPOTa 2018, którzy zaprezentują się w wykonanym przez siebie w całości lub części (np. rekwizyt)  stroju fantastycznym.
 3. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.

III. Nagroda dla uczestników głosowania

 1. Spośród uczestników SPOTa 2018, biorących udział w głosowaniu zostanie rozlosowania nagroda rzeczowa.

Konkurs Fantastycznych Kreacji odbędzie się, jeżeli zostaną zgłoszone minimum 2  stroje.

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD

 1. Losowanie nagród zostanie przeprowadzone podczas Klimatycznej Gali Czary 2018.
 2. W losowaniu nagród może wziąć każda uczestnik konwentu gier fabularnych SPOT 2018, który wypełni kupon swoim imieniem i nazwiskiem.
 3. W losowaniu nie mogą wziąć udziału tegoroczni Organizatorzy konwentu gier fabularnych SPOT 2018.
 4. Losowanie będzie przeprowadzone pod nadzorem Organizatorów konwentu gier fabularnych SPOT 2018.
 5. Wśród publiczności zostanie wybrana losowo jedna osoba, która przeprowadzi losowanie.
 6. Losowanie będzie polegać na wyciągnięciu kuponu z imieniem i nazwiskiem.
 7. Warunkiem odebrania nagrody będzie obecność podczas Klimatycznej Gali 2018.
 8. Jeżeli osoba, która została wylosowana, nie zgłosi się po odbiór nagrody po trzykrotnym wezwaniu, zostanie wylosowany kolejny numer.
 9. W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decydują Organizatorzy konwentu gier fabularnych SPOT 2018.