zamek-falkensteinLubisz fantastykę i gry fabularne? Lubisz zanurzać się w nowych światach, poznwać ich historię i wyobrażać sobie przerózne wydarzenia z tego uniwersum? Lubisz spisywać je w formie scenariuszy na sesję RPG, LARP lub JEEPFORM?

Zapraszamy na konkurs na scenariusz w klimatach gry fabularnej Zamek Falkenstein. Napisz swój scenariusz i prześlij go do 6 kwietnia 2014 r. na jatygry@gmail.com i oczekuj z niecierpliwością na SPOTa!

Po więcej informacji odwiedź regulamin, fanpage Copernicus Corporation lub bloga Ja Ty Gry!

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs Co się wydarzyło na Zamku Falkenstein, zwany dalej Konkursem, ma na celu wyłonienie najlepszych oryginalnych scenariuszy do gier fabularnych (rpg, jeepform, larp) w danym roku napisanych pod kątem motywu przewodniego związanym z fabułą Zamku Falkenstein.
 2. Organizator zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne i finansowe dla przeprowadzenia Konkursu i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.
 3. Organizatorem konkursu jest blog Ja Ty Gry www.jatygry.pl natomiast współorganizatorami są Klub Fantastyki Zardzewiały Topór oraz Insania, organizatorzy SPOTkań z LARPami 2014.
 4. Patronem i sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Copernicus Corporation.

II. UCZESTNICTWO

 1. W Konkursie w danym roku może wziąć udział każdy uczestnik SPOTkania z LARPami 2014, który prześle scenariusz na adres jatygry@gmail.com nie później, niż do 6 kwietnia 2014r.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza nie wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia scenariusza w formie sesji, larpa.
 3. Na podstawie przesłanych formularzy Komisja Jurorów wyłania trzy najlepsze scenariusze. Potem przyporządkowane miejscami od 1 do 3 miejsca.
 4. Ogłoszenie decyzji Komisji Jurorów odbędzie się podczas prezentacji gry Zamek Falkenstein na SPOTkaniach z LARPami w 2014 r.
 5. Wymagana jest obecność na SPOCie 2014.

III. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE GIER

 1. Gra musi być oparta na motywie przewodnim, związanym z fabułą gry Zamek Falkenstein. Statystyki powinny być podawane opisowo (silny, wysoki, mur nie do przejścia itp.).
 2. Osoba zgłaszająca grę do konkursu musi być jej autorem lub współautorem.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału gry, które brały udział w innych konkursach tego typu.
 4. W konkursie mogą brać udział scenariusze, których łączna objątość znajduej się w przedziale od 2000 do 20000 znaków.

IV. KRYTERIA OCENY

 1. Zgłoszone na Konkurs gry są oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Jurorów składającą się z 2 osób.
 2. Każdy Juror dysponuje 10 punktami, które przyznaje na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia wybranym scenariuszom. Przyznaje je według własnego uznania z tym zastrzeżeniem, że danej grze może przyznać maksymalnie 5 punktów.
 3. Tylko jedna gra może zostać uznana przez Komisję Jurorów zwycięzcą danej edycji Konkursu.
 4. Oceniając gry, Jurorzy biorą pod uwagę przede wszystkim:
  1. wykorzystanie motywu przewodniego Konkursu,
  2. konstrukcję scenariusza i postaci (czytelność, spójność, logika, dramaturgia, grywalność),
  3. wyjątkowość i oryginalność gry.