Na Twórców punktów programu czekają zniżki akredytacyjne – 10 zł za zorganizowany punkt programu (do podziału na wszystkich Twórców).

W przypadku organizacji na SPOCie dużych ewentów zniżki akredytacyjne będą ustalane indywidualnie.

W przypadku zgłaszania prelekcji, nie zostaje przyznana zniżka akredytacyjna.