Regulamin zgłaszania Punktów Programu

1. Na konwent SPOT 2020 przyjmowane będą punkty programu, które spełniają poniższe wymagania:
a) trwają maksymalnie 3,5 godziny oraz ewentualne dodatkowe 1,5 godziny na przygotowanie sali i briefing przed grą,
b) angażują co najmniej 10 graczy,
c) przypadku freeformów – angażują co najmniej 10 graczy wliczając publiczność,
d) zostaną zgłoszone poprzez platformę SNAILBook w terminie 21.12.2019 – 09.02.2020.
2. Zgłaszane punkty programu muszą zawierać podstawowe informacje o grze, jej settingu, strojach i wymaganiach odnośnie zgłaszanej gry.
3. Punkty programu nie zawierające informacji wyszczególnionych w punkcie 2 mogą zostać odrzucone.
4. Jeśli punkt programu stawia specjalne wymagania względem uczestników lub wymaga uzyskania od nich dodatkowych informacji, należy poinformować o tym Organizatorów konwentu SPOT 2020 w momencie jego zgłoszenia.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę godzin programowych Organizatorzy konwentu SPOT 2020 zastrzegają sobie możliwość nie umieszczenia w programie zgłoszonego punktu programu.
6. W wyjątkowych okolicznościach Organizatorzy SPOT-a 2020 zastrzegają sobie prawo do przyjęcia gier nie spełniających wymagań postawionych w punkcie 1.
7. Każda prawidłowo zgłoszona gra może wziąć udział w konkursie Czary 2020. Szczegóły oraz regulamin dostępne są pod linkiem: Czary 2020.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem i w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami poprzez adres mailowy: spot@larp-zt.pl.

Organizatorzy konwentu SPOT 2020