Regulamin konkursu Czary 2019

NAJBARDZIEJ KLIMATYCZNY LARP

 1. Najlepsza gra zostanie wyłoniona spośród: larpów, freeformów oraz gier terenowych, zgłoszonych do konkursu do dnia 07 lutego 2019 roku
 2. Zgłoszenie następuję przez wybranie ikony reprezentującej Czarę w systemie Snailbook, lub przez zgłoszenie mailowe na maila spot@larp-zt.pl
 3. Każda zgłoszona do konkursu gra zostanie oceniona przez jego uczestników, bezpośrednio po jej zakończeniu.
 4. Uczestnicy ocenią grę w skali: niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra, celująca, gdzie celująca jest najwyższą notą.
 5. Przyznanie grze oceny niedostateczna bądź celująca należy uzasadnić 3 epitetami (pozytywnymi lub negatywnymi).
 6. Ważna ocena to taka, która mieści się w skali wymienionej w  punkcie 4.  Dodatkowo, aby ocena niedostateczna bądź celująca była ważna musi spełniać warunki wymienione w punkcie 5.
 7. Ocena gry to suma uzyskanych punktów, podzielona przez ilość uzyskanych ważnych ocen wystawionych przez uczestników.
 8. Ocena gry zostanie zaliczona do konkursu jeżeli w grze weźmie udział minimum 5 graczy i zostaną oddane 3 ważne oceny.
 9. Głosowanie zostanie przeprowadzone każdorazowo, pod nadzorem jednego z organizatorów Spota na koniec gry, który obliczy ocenę danej gry.
 10. Najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyska najwyższą ocenę.
 11. W przypadku remisu (uzyskanie takiej samej oceny przez jedną albo więcej gier) najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyskała więcej najwyższych ważnych ocen przyznanych przez uczestników.
 12. Twórca najlepszej gry zostanie nagrodzony podczas Gali – Czary 2019.
 13. Zgłoszona gra musi zostać poprowadzona przez co najmniej jednego z jej twórców. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie gier napisanych przez osoby trzecie.
 14. Zgłoszona gra może trwać maksymalnie 3.5 godziny, plus 1.5 godziny na przygotowanie sali i odprawę graczy. Gry, które mają przewidywany dłuższy czas rozgrywki lub przygotowania sali, wymagają omówienia z organizatorem.
 15. Konkurs na najlepszą grę odbędzie się tylko wtedy, jeśli zostaną do niego zgłoszone co najmniej 3 gry.
 16. Larpy które zwyciężyły lub zostały wyróżnione/nominowane do nagrody w poprzednich edycjach konkursu Czar i Zardzewiałych Toporów nie mogą wziąć ponownie udziału w Czarach.
 17. Z konkursu wyłączone są gry, w których organizacji brał udział chociaż jeden z tegorocznych organizatorów SPOTa.

KONKURS FANTASTYCZNYCH KREACJI

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas gali rozdania Czar 2019. Uczestnicy będą mogli zwyciężyć w dwóch kategoriach:

I. Kategoria Ulubieniec Jury

 1. Konkurs Fantastycznych Kreacji jest adresowany do osób lubiących się przebierać i tworzyć stroje lub ich elementy.
 2. Uczestniczyć w nim mogą jedynie zaakredytowani uczestnicy Spota 2019, którzy zaprezentują się w wykonanym przez siebie w całości lub części (np. rekwizyt)  stroju fantastycznym.
 3. Na ocenę końcową złożą się oceny cząstkowe tj:
  • ocena całego stroju (ogólny wygląd, spójność, dopracowanie szczegółów, itp.) 0-10 pkt
  • ocena prezentacji (sposób w jaki opowiedziało się o swoim stroju w przydzielonym czasie
   3 min) 0-5 pkt
  • własnoręcznie wykonane elementy 0-5 pkt
 4. Jeżeli strój został zakupiony, nie wolno podczas prezentacji stroju ujawniać twórcy lub sklepu, w którym się go nabyło. Za złamanie tego punktu grozi dyskwalifikacja.

II. Kategoria Ulubieniec Publiczności

 1. Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi konkursu, który uzyska najgłośniejsze owacje.
 2. Uczestniczyć w nim mogą jedynie zaakredytowani uczestnicy Spota 2019, którzy zaprezentują się w wykonanym przez siebie w całości lub części (np. rekwizyt)  stroju fantastycznym.
 3. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.

Konkurs Fantastycznych Kreacji odbędzie się, jeżeli zostaną zgłoszone minimum 3  stroje.